Bio-Enery
Dutch and European aims for Bio-Energy
From bio-mass to bio-energy
Biological aerobe and anaerobe conversion
The input material
Bio-ethanol
Bio-gas
Power and heat
ENC Energy
News
Contact
Links
Vacancies
ENC Industry
ENC Industry
Bio-gas
Bio-gas als product uit de anaërobe vergisting bestaat voor een groot deel uit methaan (CH4), een tweede component is kooldioxide (CO2).

De calorische waarde (energie waarde) van bio-gas ligt op 50 tot 73 % van de waarde van aardgas, globaal heeft bio-gas een waarde van 20MJ/m3 en aardgas een waarde van 35 MJ/M3.

Bio-gas kan bijgemengd worden bij aardgas, maar dit vergt infrastructurele aanpassingen aan het aardgasnet. Zeker voor kleinere productie hoeveelheden is bijmengen, en dus verkopen van bio-gas aan de Gasuni, geen reële optie.

Doordat bio-gas redelijk vergelijkbaar is met aardgas, is het wel vrij eenvoudig mogelijk om bio-gas als brandstof te gebruiken voor gasmotoren, (industriële) boilers en verwarmingsinstallaties.