De vision of ENC Energy
Integrated approach
The output products
Basic data Bio-Energy Installation
Explotation
Locations
ENC Energy
News
Contact
Links
Vacancies
ENC Industry
ENC Industry
De producten (uitgangstromen)
Bij de gecombineerde/geintegreerde installatie wordt in de eerste fase van het proces bio-ethanol geproduceerd, met als bijproduct gasvormig en/of vloeibaar CO2.

In de tweede fase van het proces worden de volgende producten geproduceerd:

  • bio-gas, voor rechtstreekse levering aan het (aard)gasnet
  • warmte, via verbranding van bio-gas in een speciale gasmotor of gasturbine
  • elektriciteit, via verbranding van bio-gas in een speciale gasmotor of gasturbine
  • stikstofhoudende mineralen (eco-kunstmest, mineraalrijke bodemverbeteraar, NPK-voedingsstoffen)
  • geisoleerde en geconcentreerde (teruggewonnen) mineralen
  • biomassa /biobrandstof, de vaste restmassa wordt ingedikt, geperst en gedroogd. Deze restmassa heeft nog een zekere energiewaarde en kan bijgestookt worden in b.v. kolencentrales.

Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om een installatie te plaatsen die alleen bio-gas of alleen bio-ethanol produceert. Het totale rendement van een dergelijke installatie zal niet optimaal zijn.