De vision of ENC Energy
Integrated approach
The output products
Basic data Bio-Energy Installation
Explotation
Locations
ENC Energy
News
Contact
Links
Vacancies
ENC Industry
ENC Industry
Kengetallen Bio-energie installatie

Hoewel elke installatie individueel voor een specifieke toepassing en output wordt ontworpen, kunnen de onderstaande kengetallen als goede indicatie gebruikt worden. Als basis geldt een integrale bio-energie installatie voor de productie van bio-ethanol en bio-gas met als biomassa/bio-grondstof graan, aangevuld met “schone” reststromen.

Tarwe input ca. 43.000 ton/jaar
Cellulose reststroom input ca. 10.000 ton/jaar
Bio-ethanol output ca. 150.000 hl/jaar
Bio-gas
(methaan)
ca. 17 miljoen m3/jaar
(cal. waarde ca. 110 GWh)
Energie Centrale
(op bio-gas)
ca. 41 GWh/jaar elektriciteit
ca. 52 GWh/jaar warmte
NPK-bio voedingsstoffen ca. 12.000 ton/jaar
CO2 vloeibaar ca. 7.000 ton/jaar

Andere biomassa’s, zoals maïs, voeder/suiker bieten, en andere reststromen, zoals afval van de aardappelverwerkende industrie, resulteren in andere opbrengstwaarden. De capaciteit van een bio-energie installatie kan vergroot worden door het plaatsen van meerdere units. Dit komt ook de flexibiliteit ten goede.

droogstof