De vision of ENC Energy
Integrated approach
The output products
Basic data Bio-Energy Installation
Explotation
Locations
ENC Energy
News
Contact
Links
Vacancies
ENC Industry
ENC Industry
Exploitatie
ENC Energy baseert een gezonde exploitatie van bio-energie installaties op een normale commerciƫle bedrijfsvoering. Uitgaande van marktconforme prijzen voor de inkoop van bio-massa en de verkoop van gegenereerde producten.

Lange termijn subsidies, zowel regionale en landelijke, alsook Europese, nemen wij alleen mee in de exploitatiebegroting wanneer deze geen afbreukrisico vormen.