Energy Sources
Necessity of non-fossil fuels
Sustainable / renewable energy
Sustainable / renewable bio-energy
Renewable energy
Bio fuel
Bio waste
ENC Energy
News
Contact
Links
Vacancies
ENC Industry
ENC Industry
Energiebronnen
Nu komt het merendeel van de energie nog uit fossiele brandstoffen. In Nederland is 93% van de elektriciteit die wordt gebruikt, afkomstig uit kolen-, aardolie- en aardgasgestookte centrales. Slechts maximaal 3% is afkomstig uit duurzame bronnen en 4% komt uit kernenergie.

De brandstof (benzine, diesel, LPG ) welke we in onze voertuigen gebruiken is momenteel ook nog 100% gebaseerd op fossiele brandstof. Verwacht wordt dat het energieverbruik in de wereld in 2020 met minimaal 50% en wellicht zelfs met 100% zal zijn toegenomen ten opzichte van 1990. De afgelopen dertig jaar is het energieverbruik ook al bijna verdubbeld. Hierdoor dreigen de voorraden olie en gas binnen enkele decennia te zijn uitgeput. De voorraad kolen is nog voor ongeveer 200 jaar voldoende.