Energy Sources
Necessity of non-fossil fuels
Sustainable / renewable energy
Sustainable / renewable bio-energy
Renewable energy
Bio fuel
Bio waste
ENC Energy
News
Contact
Links
Vacancies
ENC Industry
ENC Industry
Bio-afvalstromen
Biomassa Reststromen kunnen met grote hoeveelheden beschikbaar komen. Verwacht wordt dat in 2020 ca. 1,5 miljoen ton contracteerbaar kan zijn. Het is van belang een onderscheid te maken tussen schone reststromen, zoals plantsoenafval en onbewerkt resthout, afgekeurd fruit en levensmiddelen, en reststromen die door bewerkingen verontreinigingen bevatten, zoals geïmpregneerd hout, afval van zuiveringsinstallaties.

Verder is het zo dat ook schone reststromen door het predikaat afvalstof (vanwege milieuwetgeving) als zodanig en met de nodige kosten verwerkt moeten worden. Dit betekent dat de prijs van de biomassa afhankelijk is van de kwaliteit ervan. Van reststromen zijn de beschikbare hoeveelheden verder ook afhankelijk van ontwikkelingen in andere markten (prijzen in andere afzetkanalen kunnen variëren), en ook procesverbeteringen kunnen leiden tot verminderde beschikbaarheid.